HOME  |  In de gemeente  |  Werk in Uitvoering  |  Graafwerkzaamheden rondom het Tiendenplein

Graafwerkzaamheden rondom het Tiendenplein

Tot ongeveer 28 juli 2017 zijn er rondom het Tiendenplein graafwerkzaamheden ten behoeve van het aanleggen van nieuwe kabels en leidingen. 

Tijdens deze periode is de noordelijke parallelweg van de 's-Heer Hendrikskinderendijk (N664) afgesloten voor alle verkeer. VenduHuis De Jager is wel via de normale ingang bereikbaar.  Fietsers worden omgeleid via de zuidelijke parallelweg en kruispunt Nieuwe Rijksweg-Oude Rijksweg te 's-Heer Hendrikskinderen. 

Verkeer naar de Puyeweg (Firma Weststrate) wordt via de busbaan op rotonde Tiendenplein en de verharde doorsteek in de berm tussen de busbaan en de noordelijke parallelweg omgeleid. Dit wordt door middel van bebording aangegeven. Verkeer vanaf de Puyeweg wordt via de oversteek N256 en 's-Heer Hendrikskinderendijk en Nieuwe Rijksweg omgeleid. 

Op bijgevoegde schets is de situatie tijdens de werkzaamheden aangegeven. 

Voor vragen kunt u contact opnemen met Corné Sinke, toezichthouder van het Gemeentelijk Ingenieursbureau (GIB) via (0113) 249 759 of c.sinke@goes.nl

Te downloaden: